Tjelesna Zaštita

 

Poslove tjelesne zaštite obavljaju licencirani (sukladno odredbama Zakona o privatnoj zaštiti), moderno opremljeni, a po potrebi i naoružani zaštitari, odjeveni u službene odore ili odijela, koji su osim zaštite Vas i Vaše imovine spremni obavljati i ostale poslove, kao što su prijem stranaka, rad na telefonskoj centrali i sl.

Osim toga u bilo kojem trenutku spremni smo promptno reagirati na svaki Vaš zahtjev.

Klasičnu zaštitu određenog objekta čuvarskom službom nadopunjavamo sa nadzornim obilascima interventnih ekipa, nadzorom iz operativne službe i sustavima tehničke zaštite.

  • Zaštitari
    • Zaštitari čuvari
    • Zaštitari s oružjem
  • Čuvari

Ovlasti osoba kojima je izdano dopuštenje za obavljanje poslova tjelesne zaštite su:
1. provjera identiteta osoba
2. davanje upozorenja i zapovjedi
3. privremeno ograničenje slobode kretanja
4. pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava
5. osiguranje mjesta događaja
6. uporaba zaštitarskog psa
7. uporaba tjelesne snage
8. uporaba vatrenog oružja
Čuvari ne mogu koristiti ovlasti iz točke 6., 7. i 8.