Odluka o pokretanju osnivanja firme Vir zaštita d.o.o. donesena je na 24. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 23. srpnja 2012. godine, gdje je na istoj objašnjeno kako je osnivanje firme Vir zaštita d.o.o. potrebno, iz razloga mnogostrukog povećanja imovine u vlasništvu Općine Vir i trgovačkih društava, čiji je osnivač Općina Vir, kao i osiguravanja kompletnog programa “Vir 365”, gdje “Vir zaštita” d.o.o. ima važnu ulogu.

Poduzeće Vir zaštita d.o.o. je osnovano 2013. godine i u 100%-tnom je vlasništvu Općine Vir kao jedinog osnivača. Vir zaštita d.o.o. trenutno zapošljava dvanaest djelatnika, a očekuje se povećanje broja zaposlenih u 2016. godini. Formiranjem dojavnog centra povećati će se opća sigurnost cijeloga otoka Vira, te se očekuju značajnija financijska sredstva osiguravanjem velikog broja privatnih objekata.

VIR ZAŠTITA D.O.O.
za zaštitarsku djelatnost
MB: 110035828
OIB: 64356025992

Put Mula 16, 23234 Vir
Telefon/fax.: 023/34 60 75
E-pošta: vir.zastita@zd.t-com.hr

Direktor: Antun Novoselović, dipl. kriminalist
v.d. Voditelja sektora tjelesne zaštite: Slaven Babić, bacc. cin.